Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 677
Systémové číslo: P22V00000125
Datum zahájení: 27.05.2022
Nabídku podat do: 27.06.2022 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávajícího páteřního chodníku v ulici Sídliště Za Chlumem od TV podél bloků 732, 731 a 730 v délce 200 m, dále je zahrnut spojovací chodník v délce 60 m a přístupové chodníky k objektům, v délce cca 50 m. Hlavní doprovodný chodník se navrhuje v šířce 2,5 m, ostatní jsou v pro-měnných šířkách 1,85-2,35 m. Přechod pro chodce je umístěn na nároží křižovatky ulic Sídliště Za Chlumem – ČSA. Nový přechod pro chodce tvoří vodorovné značení V7a v šířce 5,0 m a délce 6,0 m mezi obrubami. Kryt chodníku je navržen z dlažby v tl. 80 mm. Návrh je v souladu s ČSN 73 6110. Přechod pro chodce bude vybaven varovným a signálním pásem z reliéfní dlažby v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Šířka přístupových chodníků je navržena 2,00 – 2,5 m. V lokalitě se navrhuje výměna stožárů a vedení veřejného osvětlení podél tohoto chodníku a osvětlení přechodu na nároží křižovatky ulic Sídliště Za Chlumem a ČSA. Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 220 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Most
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy